Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Kursowanie autobusów w dniu 12 listopada 2018r. Drukuj Email
Piątek, 26 Października 2018 10:30

Gmina Miejska Przemyśl jako Organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, że w dniu 12 listopada 2018r. (poniedziałek) autobusy komunikacji miejskiej kursować będą według rozkładu jazdy jak w niedziele i święta.
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców