Uchwały Drukuj

Uchwały  w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn z wjazdem do miasta Przemyśla:

  1. Uchwała Nr 223/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl oraz wysokości opłat dodatkowych. - OBOWIĄZUJĄCA od 01.12.2019r.
  2. Uchwała Nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn z wjazdem do miasta Przemyśla. - OBOWIĄZUJĄCA
  3. Uchwała Nr 65/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn z wjazdem do miasta Przemyśla. - OBOWIĄZUJĄCA
  4. Uchwała Nr 29/2018 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn z wjazdem do miasta Przemyśla. - OBOWIĄZUJĄCA od 29.03.2018r.

Uchwały  dotyczące  Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla:

  1. Uchwała Nr 224/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 października 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu "Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej" na terenie miasta Przemyśla- OBOWIĄZUJĄCA
  2. Uchwała Nr 117/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla. - OBOWIĄZUJĄCA
  3. Uchwała Nr 6/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla- OBOWIĄZUJĄCA
  4. Uchwała Nr 275/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu "Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej" na terenie miasta Przemyśla- OBOWIĄZUJĄCA

Uchwała  dotycząca Programu Samorządowej Karty Dużej Rodziny w Gminie Przemyśl:

  1. Uchwała Nr XLIV/300/2014 Rady Gminy Przemyśl z dnia 29.08.2014 w sprawie przyjęcia Programu Samorządowej Karty Dużej Rodziny w Gminie Przemyśl. - OBOWIĄZUJĄCA