Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Kursowanie autobusów w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku Drukuj Email
Piątek, 15 Grudnia 2017 10:00
I N F O R M A C J A
o kursowaniu autobusów MZK Sp. z o.o. w Przemyślu
w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
 
W okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku autobusy MZK Sp. z o.o. w Przemyślu kursować będą według następującego rozkładu jazdy:

1.  W dniu 24.12.2017r. (Wigilia) oraz 31.12.2017r. (Sylwester) według rozkładu jazdy jak w niedziele i święta, za wyjątkiem kursów oznaczonych w rozkładzie jazdy literą Y (Y - nie kursuje 24 XII (Wigilia) i 31 XII (Sylwestra).

2.  W dniu 25.12.2017r. (Boże Narodzenie) oraz 01.01.2018r. (Nowy Rok) według rozkładu jazdy jak w niedziele i święta, za wyjątkiem kursów oznaczonych w rozkładzie jazdy literą X (X - nie kursuje w Boże Narodzenie, Wielkanoc i Nowy Rok).

3.  W dniu 26.12.2017r (Św. Szczepana) według rozkładu jazdy jak w niedziele i święta.

4.  W okresie od 27.12.2017r. do29.12.2017r. według rozkładu jazdy jak w dni robocze, za wyjątkiem kursów oznaczonych literą W (W – nie kursuje w dni wolne od nauki szkolnej).

5.  W dniu 30.12.2017r (sobota) według rozkładu jazdy jak w soboty.

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców