Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Uchwały PDF Drukuj Email

Uchwały  w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn z wjazdem do miasta Przemyśla:

 1. Uchwała Nr 65/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn z wjazdem do miasta Przemyśla. - OBOWIĄZUJĄCA
 2. Uchwała Nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 września 2015 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn z wjazdem do miasta Przemyśla. - OBOWIĄZUJĄCA
 3. Uchwała Nr 6/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn z wjazdem do miasta Przemyśla. - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 4. Uchwała Nr 115/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 4/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn z wjazdem do miasta Przemyśla. - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 5. Uchwała nr 245/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę nr 4/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn z wjazdem do miasta Przemyśla. - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 6. Uchwała nr 4/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Żurawica, Gminy Krasiczyn z wjazdem do miasta Przemyśla. - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 7. Uchwała Nr 87/2012 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę nr 98/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl z wjazdem do miasta Przemyśla. - NIEOBOWIĄZUJĄCA
 8. Uchwała Nr 98/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl z wjazdem do miasta Przemyśla. - NIEOBOWIĄZUJĄCA

Uchwały  dotyczące  Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla:

 1. Uchwała Nr 117/2014 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla. - OBOWIĄZUJĄCA
 2. Uchwała Nr 6/2013 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej” na terenie miasta Przemyśla- OBOWIĄZUJĄCA
 3. Uchwała Nr 275/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia Programu "Przemyska Karta Rodziny Wielodzietnej 3+ i rodziny zastępczej" na terenie miasta Przemyśla- OBOWIĄZUJĄCA

Uchwała  dotycząca Programu Samorządowej Karty Dużej Rodziny w Gminie Przemyśl:

 1. Uchwała Nr XLIV/300/2014 Rady Gminy Przemyśl z dnia 29.08.2014 w sprawie przyjęcia Programu Samorządowej Karty Dużej Rodziny w Gminie Przemyśl. - OBOWIĄZUJĄCA
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców