Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Płać komórką za bilet z mPay PDF Drukuj Email

Sprzedaż biletów przy użyciu telefonu komórkowego za pośrednictwem firmy mPay S.A.

Podstawa prawna: Uchwała nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24.09.2015r.

Za pomocą telefonu komórkowego można kupić różnego rodzaju bilety jednorazowe.
To niezwykle proste i wygodne, ponieważ:
 1. możesz kupić bilet w każdym miejscu i o każdej porze - 24h/365 dni,
 2. oszczędzasz czas,
 3. nie potrzebujesz gotówki ani drobnych,
 4. nie szukasz czynnego kiosku,
 5. płacisz dokładnie taką samą kwotę jak w przypadku zakupu biletów tradycyjnych,
 6. bilet elektroniczny nigdy nie zamoknie i nie zniszczy się,
 7. możesz kupować bilety we wszystkich miastach w jakich mpay jest obecny.

Jak zostać użytkownikiem systemu mPay

Założenie konta w systemie mPay jest bardzo proste.
Jedyna rzecz jaka będzie potrzebna to telefon komórkowy.
Wybierz na klawiaturze swojego telefonu numer:
*145# (bezpłatny tryb tekstowy dostępny dla Klientów sieci Orange, Plus i Play, T-Mobile).
lub
791 145 145 (kanał głosowy, połączenie to jest płatne jak do sieci Play wg stawki Twojego operatora). i zadzwoń.
Następnie system poprosi Cię o zdefiniowanie kodu PIN mPay, którym akceptujesz płatności. W ten sposób utworzyłeś swoje konto w systemie mPay.
Teraz musisz zapewnić środki na swoim koncie. Możesz wybrać płatności wprost w saldo karty płatniczej za pośrednictwem rozwiązania Cardmobie.pl lub korzystać, ze środków zgromadzonych w Portmonetce.

Jak zasilić portmonetkę

Szczegółowy opis: http://www.mpay.pl/pl/jak-doladowac-kohttp://www.mpay.pl/pl/jak-doladowac-konto 

Zakup biletów

Uwaga! Aktywuj usługę i zasil konto przed wejściem do autobusu.
Pamiętaj! Bilet należy kupić niezwłocznie po wejściu do autobusu.
W trakcie realizacji transakcji pasażer może wybrać rodzaj potrzebnego biletu - np. na określoną linię - wraz z przysługującą mu zniżką.
Każdy rodzaj biletu ma przypisany odpowiedni kod biletu (mPay ID), który jest wykorzystywany do realizacji zakupu.

Przykład 1 - tryb tekstowy dla wszystkich operatorów sieci komórkowych

W celu zakupu biletu pasażer łączy się z numerem *145# (tryb tekstowy). Na ekranie telefonu zostanie wyświetlone menu:

1 - Parkowanie
2 - Bilety
3 - Doładowania GSM
4 - Przelew do użytkownika mPay
5 - Dowolna transakcja
6 - Stan konta
7 - Zasilenie mPay
8 - Zaproś do mPay
0 - Opcje konta

Pasażer wybiera funkcję „Odpowiedz", w treści odpowiedzi wpisuje 2 i naciska zieloną słuchawkę. Z kolejnego menu na podobnej zasadzie wybiera nazwę miasta, a następnie rodzaj biletu. Przy wyborze biletu jednorazowego pasażer jest proszony o wpisanie numeru linii autobusowej. Po dokonaniu wyboru na ekranie telefonu pojawia się informacja o kupowanym bilecie, jego cenie oraz żądanie wprowadzenia kodu PIN mPay. Jeżeli PIN jest poprawny, a na koncie znajdują się środki pozwalające na zakup wybranego biletu, na ekranie telefonu pojawi się informacja o przekazaniu transakcji do realizacji.

W trybie głosowym zakup biletu jest realizowany pod bezpłatnym numerem *145 - w tym przypadku lektor prosi o podanie numeru odbiorcy transakcji lub wybranie pozycji z czytanego menu i potwierdzenie znakiem *.
Po komunikacie lektora pasażer wprowadza cyfrę 2 (= Bilety) lub kod biletu i gwiazdkę. Dalej kupujący wykonuje polecenia lektora i zatwierdza zakup kodem PIN.
 
Możliwy jest także zakup biletu szybkim kodem, np.: *145*1600112# (bilet miejski normalny, na przejazd linią 2); *145*1602102# (bilet miejski ulgowy ustawowy, na przejazd linią 02);

Tabela biletów i kody szybkiego zakupu biletów w MZK w Przemyślu

Lp.
Bilet
N
Ulg. ustawowy
Ulg. komunalny
1
miejski
160011L
16011LL
160021L
16021LL
160031L
16031LL
2
miejski czasowy 60 min.
1600011
---
1600031
3
miejsko-podmiejski
160012L
16012LL
160022L
16022LL
160032L
16032LL
4
miejsko-podmiejski
Ostrów
160013L
16013LL
160023L
16023LL
160033L
16033 LL 
5
podmiejski
160014L
16014LL
160024L
16024LL
---
6
miejsko-podmiejski czasowy 60 min.
1600012
---
1600032

 

L, LL- numer linii. 

Przykład 2 - tryb awaryjny dla wszystkich operatorów sieci komórkowych

Można dokonać także zakupów pod płatnym numerem 791 145 145 (tryb głosowy). Po wybraniu numeru lektor poprosi o podanie numeru odbiorcy transakcji (tu: kod biletu) lub wybranie pozycji z czytanego menu i potwierdzenie znakiem *.
Po komunikacie lektora pasażer wprowadza cyfrę 2 (= Bilety) lub kod biletu i gwiazdkę. Dalej pasażer wykonuje polecenia lektora i wybiera kolejne opcje z dostępnego menu.
 
Ostatnim elementem transakcji jest potwierdzenie SMS przychodzące na telefon pasażera. To potwierdzenie jest informacją wyłącznie dla kupującego i nie może być traktowane przez kontrolera jako dowód zakupu biletu.
Potwierdzenie zawiera informacje o:
 • nadawcy SMS: mPay,
 • numerze identyfikacyjnym transakcji,
 • realizacji transakcji na określoną kwotę,
 • ilości, rodzaju zakupionego biletu oraz ewentualnej uldze,
 • kodzie biletu,
 • środkach dostępnych na koncie mPay.

Okazywanie biletów kontrolerowi

Po uzyskaniu informacji, że opłata za przejazd wnoszona jest przez telefon komórkowy kontroler prosi pasażera o okazanie biletu przez wykonanie połączenia pod jeden z bezpłatnych numerów do okazań biletów widocznych na jego identyfikatorze. Dla pewności kontroler może poprosić pasażera o podanie 2 ostatnich cyfr numeru telefonu komórkowego (będą one widoczne w SMS-ie, który pasażer otrzyma po wykonaniu tego połączenia).
Jeśli pasażer posiada 1 bilet i okazał go dzwoniąc na numer rozpoczynający się od *145, wówczas otrzyma jednorazową wiadomość SMS do pokazania kontrolerowi.
Jeśli pasażer posiada więcej niż 1 bilet lub okazał bilet dzwoniąc na numer 9-cyfrowy, wówczas otrzymuje wiadomości SMS w takiej ilości, ile biletów posiada w momencie okazania.
Jeśli pasażer nie ma zakupionego żadnego biletu, wówczas otrzyma na swój telefon tylko wiadomość jednorazową o treści: „Brak biletów do okazania".

Kontrola biletów

Podstawowym sposobem weryfikacji ważności biletu jest odczytanie danych z potwierdzenia SMS wysłanego na telefon pasażera po wykonaniu przez niego okazania biletu.

Oznaczenia w przykładowych wiadomościach przesyłanych do pasażera po okazaniu biletu: 


 
41208 - 3 cyfry kodu kontrolera oraz 2 ostatnie cyfry nr telefonu komórkowego pasażera;
U, N - ulgowy (K - komunalny), normalny;
Linia: - oznaczenie numeru linii, na której bilet jest ważny;
Kup./Wazn. dd.mm gg:mm - dzień, miesiąc, godzina i minuta zakupu / upływu ważności; MZK Przemysl - nazwa przewoźnika;
000108745360 - unikalny numer identyfikacyjny transakcji.
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców