Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców

Przystanki graniczne dla strefy miejskiej PDF Drukuj Email
Podstawa prawna: Uchwała nr 175/2015 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24.09.2015r. - załącznik nr 1
Wyznacza się strefę komunikacyjną podmiejską, obejmującą obszar od przystanków autobusowych:
Dla linii nr 17                      -  Przystanek: Żurawica Szpital 
Dla linii nr 1, 11, 23,36       -  Przystanek: Ostrów I
Dla linii nr 21,35,38            -  Przystanek: Krówniki I
Dla linii nr 4                        -  Przystanek: Słowackiego - Herburtów 
Dla linii nr 8                        -  Przystanek: Pikulice Wieś
Dla linii nr 7                        -  Przystanek: Buszkowiczki
do końca tych linii.  
 
 
 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.
37-700 Przemyśl, ul. Lwowska 9

NIP:795-20-45-083
Wysokość kapitału zakładowego Spółki 10.532.500 zł
KRS: 0000076814 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Rejestr Przedsiębiorców